Persoonsgegevensbeleid

Hier leest u over het persoonsgegevensbeleid van RO-iT en Romaris bv, gevestigd te Amersfoort. RO-iT respecteert de privésfeer van alle gebruikers van haar website en producten. Zij zorgt ervoor dat met uw persoonlijke en zakelijke informatie vertrouwelijk en zorgvuldig wordt omgegaan. Als u uw persoonsgegevens intypt op de website, verleent u daarmee toestemming aan RO-iT deze gegevens te gebruiken, maar alleen voor het doel dat op die pagina is aangegeven en volgens dit persoonsgegevensbeleid.

Uw persoonsgegevens

Wij gebruiken alleen gegevens die u vrijwillig hebt gegeven bij uw bezoek aan onze website met het doel informatie of diensten aan te vragen of nieuwsbrieven te ontvangen.

RO-iT legt uw gegevens vast voor dit doel en om u over relevante producten en diensten te informeren. Indien u hier bezwaar tegen hebt of uw gegevens wilt corrigeren of opvragen, kunt u contact met ons opnemen. RO-iT verstrekt uw gegevens niet aan derden zonder uw uitdrukkelijke voorafgaande toestemming, tenzij wij daartoe verplicht zijn volgens de wet of een rechterlijke uitspraak.

Vragen over persoonsgegevensbeleid van
RO-iT en Romaris bv

Als u meer wilt weten over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan, kunt u contact met ons opnemen per e-mail of telefoon.

Op de website kunt u links aantreffen naar websites van derden. Hoewel deze websites met zorg zijn geselecteerd, draagt RO-iT geen verantwoordelijkheid voor uw persoonsgegevens bij deze derden. Lees hiervoor het privacystatement van de website die u bezoekt.

Wilt u ideeën en/of wensen bespreken?

Bel mij terug