Notariaat

Ook voor notarissen is Documentor een slimme, snelle en mooie oplossing bij documentproductie in Office.

01

Wie gebruiken de oplossingen van RO-iT?

Branches die belang hebben bij de producten van RO-iT zijn bijvoorbeeld: notarissen en advocatenkantoren, lokale en regionale overheid, en 'mensenwerk' (detachering, onderwijs, zorg- en welzijnsinstellingen, arbeidsbemiddeling).

Deze documentintensieve branches stellen vanzelfsprekend hoge eisen aan de kwaliteit van hun documenten, omdat die hun inhoudelijke kwaliteit moet weerspiegelen. De documenten die zij maken, zijn vaak complex door een combinatie van standaardtekst en klantspecifieke tekst. Wet- en regelgeving spelen een belangrijke rol, bijvoorbeeld met het oog op veiligheid en privacy. Bovendien hebben deze organisaties vaak meer vestigingen en/of werken zij vaak internationaal. Ondersteunende tools moeten dus met veel variabelen kunnen werken.

RO-iT rekent diverse organisaties uit deze branches tot haar belangrijkste klanten. Sterker nog: door hun hoge eisen aan onze oplossingen heeft Documentor zich kunnen ontwikkelen tot veelzijdige en flexibele tool. Met opties die het voor hun branche nu net even handiger maken. En Documentor blijft zich ontwikkelen ...

Documentor ook voor u?

Wilt u weten of Documentor ook een slimme, snelle en mooie oplossing is voor uw documenten? Neem contact op!

02

Intelligente modellen

In samenwerking met PraktijkGenerator, de gereedschapskist voor het notariaat, ontwikkelde RO-iT intelligente modellen voor snelle en slimme productie van aktes. Zo combineert u de zorgvuldig verzamelde kennis en ervaring van de notarispraktijk met de efficiëntie van Documentor. Met intelligente modellen genereert u de tekst voor een notariële akte in minder tijd en met minder kans op fouten, door antwoord te geven op vragen in een taakvenster.

03

PrintRight

PrintRight zorgt voor eenvoudig afdrukken op het juiste papier. Ongeacht hoeveel (verschillende) printers en printerladen u in gebruik hebt.

04

Pronota

Speciaal voor het notariaat heeft RO-iT Pronota ontwikkeld. Met Pronota maakt u snel en eenvoudig nota's van afrekening, facturen en declaraties.

05

Tekstfuncties voor het notariaat

Voor het notariaat is de productie van documenten een kernactiviteit. Zorgvuldigheid is essentieel. Voor de productie van aktes, bijvoorbeeld rond de overdracht van vastgoed, zijn er bij Documentor veel specifieke opties:

  • aflijnen (zorgen dat er geen beschrijfbare ruimte naast tekst overblijft)
  • getallen omzetten (automatisch getallen converteren naar tekst, zoals van 271.850 naar tweehonderdeenenzeventigduizend achthonderdvijftig)
  • aanhalen: citaten binnen citaten
  • taakvensters met standaard tekstblokken in combinatie met documentvariabelen
  • eigen stijlen voor nummering en opmaak

En als u nog andere tekstfuncties nodig hebt dan die wij hierboven noemen, dan staat RO-iT open voor uw suggesties.

Wilt u ideeën en/of wensen bespreken?

Bel mij terug