Onderwijs & HRM

Slim vastleggen van gegevens en afspraken bij 'mensenwerk'. Hergebruik van gegevens, formulieren en toetsing aan richtlijnen.

01

Wie gebruiken de oplossingen van RO-iT?

Branches die belang hebben bij de producten van RO-iT zijn bijvoorbeeld: notarissen en advocatenkantoren, lokale en regionale overheid, en 'mensenwerk' (detachering, onderwijs, zorg- en welzijnsinstellingen, arbeidsbemiddeling).

Deze documentintensieve branches stellen vanzelfsprekend hoge eisen aan de kwaliteit van hun documenten, omdat die hun inhoudelijke kwaliteit moet weerspiegelen. De documenten die zij maken, zijn vaak complex door een combinatie van standaardtekst en klantspecifieke tekst. Wet- en regelgeving spelen een belangrijke rol, bijvoorbeeld met het oog op veiligheid en privacy. Bovendien hebben deze organisaties vaak meer vestigingen en/of werken zij vaak internationaal. Ondersteunende tools moeten dus met veel variabelen kunnen werken.

RO-iT rekent diverse organisaties uit deze branches tot haar belangrijkste klanten. Sterker nog: door hun hoge eisen aan onze oplossingen heeft Documentor zich kunnen ontwikkelen tot veelzijdige en flexibele tool. Met opties die het voor hun branche nu net even handiger maken. En Documentor blijft zich ontwikkelen ...

Documentor ook voor u?

Wilt u weten of Documentor ook een slimme, snelle en mooie oplossing is voor uw documenten? Neem contact op!

02

Zorgvuldig en toch efficiënt

Onderwijsinstellingen, detacheringsbedrijven en hrm-afdelingen van grote organisaties hebben alle met terugkerende taken te maken: vastleggen van algemene en specifieke gegevens over mensen. Vaak jarenlang. Taken, beoordelingen, opleidingen, afspraken, rechten, gespreksverslagen. Met aandacht voor veiligheid en privacy.

Dit 'mensenwerk' is per definitie documentintensief, omdat steeds opnieuw gegevens en afspraken moeten worden vastgelegd. Afspraken die deels individueel gemaakt zijn, maar toch ook de standaard richtlijnen en het beleid van de organisatie moeten weerspiegelen. Documentor is buitengewoon geschikt om de documenten rond deze afspraken te helpen maken. Tekstblokken en variabelen ondersteunen de gebruiker om volledig te zijn en de juiste richtlijnen te volgen. Ook beslisschema's kunnen worden ingebouwd.

03

Delen en archiveren

Ook voor de aansluiting tussen branchespecifieke en generieke applicaties onderling kunt u bij RO-iT terecht. Zo voorkomt u dat u gegevens meer dan eens moet invoeren. Als u gegevens tussen documenten of applicaties kunt 'delen', is een keer genoeg. Dus minder saai werk en minder fouten!

De meeste organisaties die veel gegevens moeten vastleggen, maken gebruik van een documentmanagementsysteem voor dossiervorming. RO-iT kan ervoor zorgen dat ook documenten die op andere manieren zijn aangeleverd of gemaakt, opgenomen kunnen worden in uw dms.

Als u ideeën hebt over wat beter kan, denkt RO-iT graag met u mee over een oplossing.

Wilt u ideeën en/of wensen bespreken?

Bel mij terug