Juridisch gebrabbel of schrijven met vertrouwen?

01

“Eiser, hierna te noemen: (invullen eiser) heeft gedaagde, hierna te noemen: (invullen gedaagde) gedagvaard. Op de dienende dag, heeft eiser gesteld en gevorderd overeenkomstig de inhoud van de dagvaarding, waarna hij zijn vordering met verwijzing naar op voorhand toegezonden producties nader heeft doen toelichten”

Ik weet niet hoe het jou vergaat, maar persoonlijk heb ik de indruk dat zulke teksten voor de gemiddelde Nederlander niet duidelijk zijn en in ieder geval een afstand scheppen. Want wat wordt er hier nu eigenlijk gezegd? Zelf denk ik dat het zoiets zou moeten zijn als:

“Piet heeft Jan vandaag voor de rechtbank gebracht en heeft zijn eisen inhoudelijk toegelicht op basis van eerder aangeleverde informatie”

Duidelijker lijkt mij.

Wat het oplevert?

Het betekent niet alleen dat mensen die in de rechtbank begrijpen wat er over hen gezegd wordt, maar vooral ook dat er minder woorden gebruikt worden. Stel dat je met duidelijke taal de dikte van juridische dossiers met 50% zou kunnen terugdringen, zouden rechtbanken dan niet minder overbelast zijn? Advocaten, rechters en alle betrokken personen zullen in ieder geval sneller de inhoud kunnen doorlezen en op een gelijkwaardiger niveau op elkaar kunnen reageren. De persoon die gedagvaard is vertrouwt zijn advocaat en de rechter kan snellere, mogelijk zelfs betere, beslissingen nemen. Best een positieve en inspirerende gedachte.

Taalsignalen in de maatschappij

Dat onbegrijpelijk taalgebruik, complexe wetten, ingewikkelde vonnissen en vakjargon voor wantrouwen zorgt en een afstand creëert tussen mensen in de samenleving en de rechtspraak wordt nu gelukkig ook door de politiek aan de kaak gesteld. Klik hier voor aanvullende informatie. Ook de missie van rechter Joyce Lie is een prachtig voorbeeld. Zij wil de gezwollen teksten van juristen voor iedereen toegankelijk maken. Dat zijn mooie signalen, maar levert ook een grote uitdaging op.

Werk aan de winkel met tekstfragmenten!

Juristen, advocaten en notariaten die “koplopers in duidelijkheid” willen zijn moeten de grote verzameling aan juridische tekstfragmenten een behoorlijke update geven. Ik daag hen uit om dit samen met hen voor elkaar te krijgen. Daarvoor bied ik een oplossing waarmee de nieuw vastgelegde tekstfragmenten eenvoudig in Microsoft Office gebruikt kunnen worden, waardoor gerechtelijke stukken snel te maken zijn en uitermate leesbaar worden. Duidelijk?

Wie doet er mee?

Natuurlijk ben ik benieuwd wie het aandurft om de eerste stap te zetten in duidelijke taal. Persoonlijk denk ik dat iedereen er recht op heeft. Reacties stel ik dan ook enorm op prijs.

Ria Oskam Telefoonnummer: 033 – 461 21 11 of e-mail naar info@ro-it.nl

Wilt u ideeën en/of wensen bespreken?

Bel mij terug