Bebouwde omgeving

De nieuwe Omgevingswet komt eraan! Dat heeft ingrijpende consequenties voor de werkstromen rond planning en vergunningverlening bij de overheden. Documentor en de applicaties voor vergunningverlening kunnen uw medewerkers helpen de nieuwe wet- en regelgeving efficiënt in te passen.

Daarnaast is de Nederlandse lokale en regionale overheid sterk in ontwikkeling als het gaat om digitale samenwerking en objectgerichte informatiedeling tussen gemeenten, omgevingsdiensten en veiligheidsregio's. Zo komen er backoffice gegevensarchivering en een berichtenstroom voort uit de online vergunningaanvragen bij het Omgevingsloket. RO-iT bereidt hiervoor tools voor de backoffice voor.

01

Wie gebruiken de oplossingen van RO-iT?

Alle branches die veel documenten produceren met veel en veranderende data, hebben belang bij de producten van RO-iT. U kunt daarbij denken aan juridische dienstverleners,  lokale en regionale overheid, technische bedrijven en 'mensenwerk' (detachering, onderwijs, zorg- en welzijnsinstellingen, arbeidsbemiddeling).

Ook de bouw- en installatiesector heeft veel profijt bij Documentor. Als rapportgenerator zet Documentor data uit ERP- en CMS-systemen om in een verzorgd document met uw eigen, herkenbare lay-out. Door actuele regelgeving en contractvoorwaarden in te voegen via de tekstblokkenfunctie worden fouten voorkomen en wordt tijd gewonnen.

Documentor heeft zich kunnen ontwikkelen tot veelzijdige en flexibele tool doordat onze documentintensieve klanten hoge eisen stellen aan onze oplossingen. Door bijvoorbeeld opties voor te stellen die het voor de eigen branche nu net even handiger maken. En Documentor blijft zich ontwikkelen …

Documentor ook voor u?

Wilt u weten of Documentor ook een slimme, snelle en mooie oplossing is voor uw documenten? Neem contact op!

Wilt u ideeën en/of wensen bespreken?

Bel mij terug