Bebouwde omgeving

De nieuwe Omgevingswet komt eraan! Dat heeft ingrijpende consequenties voor de werkstromen rond planning en vergunningverlening bij de overheden. Documentor en de applicaties voor vergunningverlening kunnen uw medewerkers helpen de nieuwe wet- en regelgeving efficiënt in te passen.

Daarnaast is de Nederlandse lokale en regionale overheid sterk in ontwikkeling als het gaat om digitale samenwerking en objectgerichte informatiedeling tussen gemeenten, omgevingsdiensten en veiligheidsregio's. Zo komen er backoffice gegevensarchivering en een berichtenstroom voort uit de online vergunningaanvragen bij het Omgevingsloket. RO-iT bereidt hiervoor tools voor de backoffice voor.

01

Wie gebruiken de oplossingen van RO-iT?

Branches die belang hebben bij de producten van RO-iT zijn bijvoorbeeld: notarissen en advocatenkantoren, lokale en regionale overheid, en 'mensenwerk' (detachering, onderwijs, zorg- en welzijnsinstellingen, arbeidsbemiddeling).

Deze documentintensieve branches stellen vanzelfsprekend hoge eisen aan de kwaliteit van hun documenten, omdat die hun inhoudelijke kwaliteit moet weerspiegelen. De documenten die zij maken, zijn vaak complex door een combinatie van standaardtekst en klantspecifieke tekst. Wet- en regelgeving spelen een belangrijke rol, bijvoorbeeld met het oog op veiligheid en privacy. Bovendien hebben deze organisaties vaak meer vestigingen en/of werken zij vaak internationaal. Ondersteunende tools moeten dus met veel variabelen kunnen werken.

RO-iT rekent diverse organisaties uit deze branches tot haar belangrijkste klanten. Sterker nog: door hun hoge eisen aan onze oplossingen heeft Documentor zich kunnen ontwikkelen tot veelzijdige en flexibele tool. Met opties die het voor hun branche nu net even handiger maken. En Documentor blijft zich ontwikkelen ...

Documentor ook voor u?

Wilt u weten of Documentor ook een slimme, snelle en mooie oplossing is voor uw documenten? Neem contact op!

Wilt u ideeën en/of wensen bespreken?

Bel mij terug